ชะมวง

ชะมวง

ลักษณะทั่วไป :
  • ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นมีขนาดย่อมจนถึงขนาดกลาง
  • ใบ : จะมีลักษณะแข็งและยาวหนา คล้ายกับใบมะดัน
  • ดอก : ดอกนั้นเล็ก กลีบดอกจะแข็งเช่นมะดันสีนวลเหลือง และมีกลิ่นหอม ดอกจะดกมาก ใหญ่ประมาณ 10-15 มม.

การขยายพันธุ์ : โดยการใช้เมล็ด
ส่วนที่ใช้ : ใบและผล ใช้เป็นยา
สรรพคุณ :

  • ใบและดอก ใช้เป็นยาระบายท้อง รักษาโรคไข้กัดฟอกเสมหะ รักษาธาตุพิการ
  • ใบอ่อนและผล ยังใช้ปรุงเป็นอาหารกิน จะมีรสเปรี้ยวคล้ายใบมะดัน ถ้ากินมาก ๆ จะทำให้ท้องระบายคล้ายดอกขี้เหล็ก

ถิ่นที่อยู่ : พรรณไม้นี้มักจะขึ้นตามป่าชื้นทางภาคใต้และภาคตะวันออก ทางภาคกลางก็มีปลูกกันบ้าง

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *