แตงหนู

แตงหนู

ชื่ออื่น ๆ : แตงนก, แตงผีปลูก, แตงหนูขน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mukia maderaspatana Roem.
วงศ์ : CUCURBITACEAE

 ลักษณะทั่วไป :

  • ต้น : เป็นพรรณไม้เถาชนิดหนึ่ง ตามเถาจะมีขนสั้น ๆ ปกคลุมอยู่เมื่อจับดูจะสาก ๆ ระคายมือ แตงหนูนี้จะมีอยู่ 2 ชนิดคือ ชนิดแรกจะเกิดในต่างประเทศ และอีกชนิดนี้เกิดในไทยซึ่งมีลำเถาอ่อนและมีน้ำชุ่ม ๆ
  • ใบ : ออกใบเดี่ยว มีสีเขียวตามใบจะปกคลุมไปด้วยขนสั้น ๆ และระคายมือเช่นกัน
  • ดอก : ออกเป็นช่ออยู่ตรงบริเวณส่วนยอดของต้น ดอกมีขนาดเล็ก ๆ มีสีเหลือง
  • ผล : ถ้าเป็นพรรณในไทยนั้นผลจะกลมคล้ายกับผลแตงโมอ่อน แต่จะมีขนาดเล็กกว่ามาก ขนาดก็เท่ากับผลมะเขือพวง เมื่อดิบเป็นสีเขียว และเมื่อแก่หรือสุกจะกลายเป็นสีเหลือง แต่ถ้าเป็นพรรณต่างประเทศนั้นผลจะยาวประมาณ 2 นิ้ว และภายในจะแบ่งออกเป็น 3 ห้องและมีน้ำอยู่ซึ่งเป็นยางเหนียว

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
ส่วนที่ใช้ : ราก ต้น ใบ ดอก และผล
สรรพคุณ :

  • ราก ใช้ปรุงเป็นยาแก้ลม แก้เสมหะ แก้คุดทะราด และขับปัสสาวะ
  • ต้น ปรุงเป็นยาแก้เสมหะให้ตก
  • ใบ ปรุงเป็นยาแก้ไข้ ซึ่งมีอาการทำให้สั่นหนาว
  • ดอก ปรุงเป็นยาแก้โลหิตเสียซึ่งเป็นพิษนั้น ให้ตก
  • ผล ถ้าทานเข้าไปจะเป็นยาระบายอย่างแรงมาก และจะทำปวดใช้ท้องมากด้วย เป็นยาแก้ไข้จับซึ่งมีอาการร้อน

ถิ่นที่อยู่ : ถ้าเกิดในต่างประเทศก็ในแถบ แอฟริกาเหนือ และในยุโรปใต้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *